symud syniadau i realiti

Gall Jim O’Rourke eich cynorthwyo i ddatblygu eich busnes neu sefydliad, i sicrhau cynllun eich breuddwydion neu ariannu prosiect trwy cynnig ystod o brofiadau, sgiliau a chysylltiadau sy wedi eu sefydlu dros gyfnod o 30 mlynedd ar draws Cymru yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol.

cefndir | sgiliau | profiad | clientiaid
gwireddu | datganiadau | cysylltiadau

 
 
 
moving dreams into reality
 
 

Jim O’Rourke can help you to develop your business or organisation, realize your dream scheme or fund that project with a wealth of experience, skills and contacts established over 30 years across Wales in the private, public and charitable sectors

background | skills | experience | clients | realization | references | contact