Cysylltiadau a Chytundebau

www.jimorourke.com
jim@jimorourke.com


Talarfor, Felin y Mor, Aberystwyth, SY23 1BU

ffon: 01970 625635
ffacs: 0871 277411
symudol: 07970 089576

Amodau Gwasanaeth:
Telerau arferol

Cost dyddiol £400
Cost am awr £55
Milltiroedd 45c
Dros nos £45

codir TAW @ 20% ers Ionawr 2011 gan weithredu fel gwmni cyfyngedig sef Jim O’Rourke Cyfyngedig (rhif cwmni:5732851 Cyfarwyddwyr: Jim a Helen O’Rourke)

( does dim unrhyw gost am weinyddiaeth neu unrhywbeth arall)


Fel arfer mae cytundeb am dasc penodol dros nifer o ddyddiau sy wedi ei cytuno ymlaen llaw, serch gallwch derfynnu y cytundeb ar unrhyw amser ac mae cyfrifoldeb arnoch i dalu dim ond am beth sy wedi ei gyflawni eisioes. Bydd adroddiadau cyson am y progres ar ddyddiau sy wedi cytuno gyda manylion llawn am yr amser sy wedi ei clustnodi i’r dasg, y teithio a’r tasgiau sy wedi eu cyflawni, ynghyd ag amserlen am y cyfnod nesaf sy angen eich cytundeb ; os nad ydych yn fodlon mae eich cytundeb yn perthnasol dim ond am beth sy wedi ei gyflawni heb unrhyw syrpreis a dim malu-awyr- rho cynnig iddo!!