Datganiadau Cyhoeddus

ADOLYGIAD BLYNYDDOL YR URDD
cyhoeddwyd Tachwedd 2003

“Mae Jim wedi bod yn allweddol i lwyddiant yr Urdd yn ystod y 25 mlynedd diweddaf a hynny ar sawl lefel, o’i waith blaengar fel trefnydd i’r egni di-ben-draw yn Llangrannog a’i weledigaeth glir fel Prif Weithredwr. Mae’r Urdd ar ymyl un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous eriod ac i Jim y mae’r diolch am hynny”
…Rhiannon Lewis…Cadeirydd

AROLWG AR WAITH YR URDD
comisiynwyd gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2003

“Cydnabyddir yn gyffredinolgan staff, gwirfoddolwyr ac aelodau o’r Urdd yn ogystal â rhai o’r tu allan i’r mudiad bod yr Urdd wedi bod yn eithriadol o ffodus o benodiad y Prif Weithredwr presennol. Bu’n gyfrifol am sefydlu cyfeiriad modern ffres I’r mudiad, codi proffeil yr Urdd, creu gweithio mwy cyd-lynus rhyng cyfarwyddiaethau fel bod y ddarpariaeth yn ddi-wn?ad i aelodau ynghyd â chodi safony ddarpariaeth a gynigir I gynnwys cyfleusterau gwych ar gyfer arlwy deniadol I blant a phobl ifanc. Arweiniodd y mudiad drwy gyfnod anodd yn ystod argyfwng clwy traed a’r genau a gosododd yr Urdd ar seiliau gadarn ar gyfer y dyfodol wrth greu sail ariannol iachach.”
Gari Lewis…Ymgynghorydd Annibynnol..

WESTERN MAIL 3/9/03

“ The organisation has been transformed under Jim O’Rourke’s stewardship”

DAILY POST 3/9/03

“ Jim O’Rourke…is credited with steering one of Europe’s largest youth movements clear of serious financial problems”..

GOLWG 4/9/03

“ Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe newidiodd natur y mudiad ac fe fu’n rhaid iddo arwain trwy un o’r argyfyngau ariannol mwya’ yn ei hanes, wedi’i sbarduno gan glwy’r traed a’r genau a chanslo ‘r Eisteddfod yn 2001”….

 

…..“Mae Jim wedi gwneud gwaith mawr dros y mudiad yn ei osod ar y blaen a’i wneud yn berthnasol i’r cyfnod sydd o’n blaenau”…
.Wynne Melville Jones.. Llywydd Anrhydeddus, Urdd Gobaith Cymru