Sgiliau

Mae gyrfa Jim wedi estyn dros 30 mlynedd yn rheoli tîmau a sefydliadau trwy amserau da a drwg, gan ddarparu arweiniad a gweledigaeth, egni a brwdfrydedd ac ym mhob achos twf a datblygiad sylweddol ar bob cyfle.

Mae ei allu i ddarbwyllo, annog a chymhellu yn tarddu o flynyddoedd o lwyddiant, dychymug bywiog, personoliaeth deniadol a’r awydd mawr i lwyddo gyda un “llygad ar y “llun mawr” yn ogystal a sylw i’r manylder.

Mae angen mwy na phrofiad i lwyddo, ac mae ystod eang o ddiddordebau a chysylltiadau sy gan Jim o fyd gwasanaethau i bobl ifanc i hyrwyddo cyngherddau, ariannu cynlluniau a rheoli busnesau yn fantais aruthrol yn ogystal a’i ddiddordebau “hamdden” amrwyiol sy’n cynnwys: rhedeg busnesau ei hun fel unigolyn a phartner, ar un adeg yn y cwmni mwyaf yng Nghymru mewn busnes darparu offer sain a goleuadau i ddigwyddiadau; ysgrifennu caneuon a pherfformio fel unigolyn ac aelod o grwp;cyflwyno cyfres deledu am flwyddyn ar S4C, a rheoli prosiectau i adeiladu pedwar ty.

Dyma gefndir sy’n darparu cymysgedd unigryw o sgiliau i gynorthwyo a chefnogi eraill; Cryfder pennaf Jim yw ei allu i weld trwy domen o syniadau a dewis yr un sy a photential i lwyddo; yn aml mae cymryd syniad da o un cyd-destun a’i osod mewn sefyllfa arall gan ei ddatblygu ychydig yn wahanol yn allwedd i lwyddiant.

Mae’n anghyffredin i unigolyn gael y cyfle i ddatblygu mewn gyrfa ac i newid sefydliadau i’r graddau mae Jim wedi elwa ohono dros y 30 mlynedd diweddaf, ac mae ei lwyddiant wedi gadael ôl sy wedi ei werthfawrogi yn fawr ; o ganlyniad mae ganddo sgiliau unigryw all fod o fantais i chi.


RHAI SGILIAU SY’N CAEL EI CYNNIG GAN JIM

Rheoli Prosiectau Codi Arian Cynllunio Busnes
Trefnu Digwyddiadau Hyfforddi Gwasanaeth Dwyeithog
Cyngor a Chefnogaeth Syniadau Datblygu Corfforaethol
Cysylltiadau Grantiau Adeiladu Tîm
Rheoli Eiddo Rheoli Twf Cynlluniau Adeiladu
Sessiynau Syniadau Rheoli Crisis Delio gyda’r Cyfryngau