“Gwireddu- Y CELFYDDYD”

“Mae pawb yn cael syniadau, mae rhai yn cael syniadau da, ac mae ychydig yn gallu gwneud iddynt ddigwydd!!!..... o’r syniad i’r gwireddiad, o’r cysyniad i’r cwblhau- dyma’r celfyddyd “gwireddu.”
Jim O’Rourke, Ebrill 2004.

Y Tri Cam Mewn Gwireddu:

  1. Syniadau-casglu syniadau, trafod agored, meddwl tu allan i’r bocs, trosglwyddo arfer da o un sefyllfa i un arall,ac yna cynllunio sut i symud ymlaen, gan ddewis y llwybr gyda’r potensial i lwyddo, sicrhau synergedd gyda’r sefyllfa presennol a gweithredoedd o fewn beth sy’n ddymunol fel delwedd a ffocws i’r corff.
  2. Darbwylliad- Mae gan pob syniad da angen am rywun i’w cynnal,
    datblygu, ariannu a darganfod adnoddau; mae darbwyllo pobl i dderbyn newid,datblygu strwythurau newydd, cael gafael ar adnoddau addas, a chodi cyllid mewn grantiau, benthyciadau neu drwy ryddhau asedau yn ddibynnol ar sgiliau darbwyllo, gwerthu syniadau, a chyflwyno achos yn effeithiol i bobl allweddol yn fewnol ac allanol gan gynnwys y cyhoedd, gwleidyddion, mewn cyfarfodydd,trwy rwydweithio,cyflwyniadau cynlluniau marchnata- mae cyflwyno’r achos yn dda yn hanfodol.
  3. Cyflawni- y broses o ddod a’r cydsyniad i’w derfyn; trwy osod
    cynlluniau a gweithgareddau penodol yn erbyn amserlen sy’n adnabod pwyntiau critigol a ffactorau sy’n gallu dylanwadu ar y symud ymlaen ac yna thrwy hynny mynd a’r syniad i’r realiti gan asesi’r llwyddiant yn erbyn targedau meintiol.

Beth bynnag a bo- yn gelfyddyd, yn wyddoniaeth neu set o sgiliau, mae cyfle i gael golwg ffres , pâr o ddwylo profiadol ac arbenigedd gan rhywun sy wedi bod mewn sefyllfa tebyg llawer iawn o weithiau o’r blaen yn llesol. Mae rhywun sy wedi blasu llwyddiant a dysgu o’i fethiannau yn aset gwerthfawr yn aml i gynghori ac arwain eich tîm at benderfyniadau sy’n elwa o’r cyngor ond eto s’yn parhau i fod yn perthyn i’ch pobl ; does dim gwarant er sicrhau llwyddiant ond mae’r risg o fethiant yn cael ei leihau .Gall Jim O’Rourke gyflwyno profiad, egni,arbenigedd a brwdfrydedd i’ch syniad, cynllun neu freuddwyd.

Cysylltwch trwy e bost heddiw i gael rhagor o wybodaeth: ymholiadau@jimorourke.com
neu ffoniwch ar 01970 625635 neu 07970 089576.